Vybavenie

  1. USG prístroj MINDRAY DP 3300 Vet
  2. Hematologický analyzátor ABACUS JUNIOR VET
  3. Biochemický analyzátor IDEXX VeTest
  4. Mikroskop
  5. Woodova lampa
  6. Otoskop
  7. Ophtalmoskop