Vybavenie

 1. USG prístroj MINDRAY DC -30
 2. Hematologický analyzátor Idexx laset cyte
 3. Biochemický analyzátor IDEXX Catalyst
 4. Biochemický analyzátor VCHECK 200
 5. močový analyzátot THINKA
 6. Mikroskop s obrazovkou
 7. RTG s nepriamou digitalizáciou
 8. laserflex LT16
 9. monitor životných funkcii MindrayMEC-1200vet
 10. inf.pumpa SK-6001vet
 11. cryopen
 12. Woodova lampa
 13. Otoskop
 14. Ophtalmoskop